شنبه 9 خرداد 1394
اخبار > اخبار
اعلام زمان انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلى 89ـ88 در واحد ابهر
زمان و نحوه انتخاب واحد اينترنتى نيمسال دوم سال تحصيلى 89ـ88 دانشگاه آزاد اسلامى واحد ابهر اعلام شد.

دكتر پرتوى معاون آموزشى واحد با اعلام اينكه انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلى 89ـ88 از 10 بهمن‏ماه شروع مى‏شود، گفت: دانشجويان مى‏توانند 10 لغايت 15 بهمن‏ماه از طريق وب‏سايت دانشگاه آزاد اسلامى واحد ابهر به آدرسwww.iau.abhar.ac.ir لينك اطلاعات تحصيلى باتوجه به سال ورودى و طبق ساعت تعيين‏شده انتخاب واحد كنند.

شنبه 3 بهمن 1388
14:20:27
 
Copyright © 2011 abhariau.ac.ir - All rights reserved
E-mail : info@abhariau.ac.ir - Power by Ghasedak ICT