چهارشنبه 3 ارديبهشت 1393
تقویم دانشگاهی

تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92

ثبت نام برابرتقویم دانشگاهی

92/11/12   لغایت  92/11/16
شروع کلاسها
92/11/19
حذف واضافه 92/11/23 لعایت 92/11/28
حذف اضطراری ----
پایان کلاسها
93/3/23
شروع امتحانات
93/3/24
پایان امتحانات 93/4/8


 
 برنامه ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 و رشته های تحصیلی

جنسیت

ایام هفته

تاریخ

 

7:30 بامداد الی 24 شب

---

شنبه

 

 

 

 

 

 

92/11/12

دانشکده فنی ومهندسی

  الکترو تکنیک(414) مهندسی برق- قدرت (412)- مهندسی برق قدرت(417)- الکترو تکنیک- برق صنعتی(403)-مهندسی برق الکترونیک(418)- مهندسی برق الکترونیک(411)مهندسی تکنولو‍‍‍‍ژی الکترونیک(420)- مهندسی تکنولوژی برق قدرت(421)   

دانشکده علوم انسانی : 

 آموزش وپرورش ابتدایی(269)- باستان شناسی(823)- بیمه (849)- تربیت بدنی (همه گرایشها 862-242-244-243)- -راهنمائی ومشاوره(881)- روانشناسی(273)       ---یکشنبه

92/11/13

دانشکده علوم انسانی :

    کارشناسی ارشد:                  مدیریت بازرگانی (تمامی گرایشها)  

   دانشکده فنی ومهندسی:         مهندسی معماری(622)

---

دوشنبه

92/11/14

دانشکده علوم انسانی

کارشناسی ارشد: زبان وادبیات فارسی (201-206)- اقتصاد اسلامی(297)- باستان شناسی (همه گرایشها 835-836-838-834)- تاریخ (همه گرایشها218-219-210-208)-   حسابداری با 2 گرایش(237-848)       

دانشکده فنی ومهندسی : مهندسی صنایع با 3 گرایش(432-431-433)   -مهندسی پلیمر(426) -  مهندسی  صنایع شیمیایی_(422)  - آمار(381)                                                           

---

سه شنبه

 

 

 

 

 

92/11/15


 

دانشکده فنی ومهندسی:

نقشه عمومی- طراحی صنعتی(442)- مهندسی مکانیک(967)- مهندسی مکانیک(465)- مهندسی مکانیک(965)-مهندسی تکنولوژی ساخت وتولید(461)- مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو (467)-مهندسی تکنولوژی ساخت وتولید(460) -کامپیوتر(914)- کامپیوتر- نرم افزار (402)- مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(406)

دانشکده علوم انسانی:                    پرستاری(141 )      

 

 

---


چهارشنبه92/11/16
 
 

دانشکده علوم انسانی:

کارشناسی ارشد:   مرمت اشیاء فرهنگی (216) مرمت واحیاء بناها (621)- مشاوره وراهنمایی(263)     کارشناسی: مدیریت های(بانکی846-بازرگانی842-بیمه844-صنعتی843 بازرگانی ناپیوسته229-جهانگردی223)  علوم اقتصادی (293-296) فرهنگ وزبانهای باستانی (215)

دانشکده کشاورزی:         کلیه رشته ها (مقاطع کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ارشد)                

دانشکده فنی ومهندسی: مهندسی تکنولوژی معماری(440)- معماری(613)- علمی کاربردی معماری(615)-نقشه کشی معماری(614)- نقشه کشی معماری-معماری( 443)         
 

                                                                                                   

 


  حذف و اضافه  نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 و رشته های تحصیلی

جنسیت

ایام هفته

تاریخ

 

7:30 بامداد الی 24 شب

---
چهارشنبه  92/11/23

دانشکده علوم انسانی:

کارشناسی ارشد:  مرمت اشیاء فرهنگی (216) مرمت واحیاء بناها (621)- مشاوره وراهنمایی(263)کارشناسی: مدیریت های (بانکی846-بازرگانی842-بیمه844-صنعتی843 بازرگانی ناپیوسته229-جهانگردی223)  علوم اقتصادی (293-296) فرهنگ وزبانهای باستانی(215)

دانشکده کشاورزی:

         کلیه رشته ها (مقاطع کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ارشد)                

دانشکده فنی ومهندسی:

 مهندسی تکنولوژی معماری(440)- معماری(613)- علمی کاربردی معماری(615)-نقشه کشی معماری(614)- نقشه کشی معماری-معماری( 443)                       

 --- پنج شنبه  92/11/24

دانشکده فنی ومهندسی:

نقشه عمومی- طراحی صنعتی(442)- مهندسی مکانیک(967)- مهندسی مکانیک(465)- مهندسی مکانیک(965)-مهندسی تکنولوژی ساخت وتولید(461) - مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو (467)-مهندسی تکنولوژی ساخت وتولید (460) -کامپیوتر(914)- کامپیوتر - نرم افزار (402)- مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر(406)

دانشکده علوم انسانی:                    پرستاری(141 )                                                          

---  شنبه  92/11/26  
 

دانشکده علوم انسانی :     کارشناسی ارشد:     مدیریت بازرگانی (تمامی گرایشها) 

   دانشکده فنی ومهندسی:   مهندسی معماری(622)                                     
--- یکشنبه  92/11/27  
 

دانشکده علوم انسانی

کارشناسی ارشد: زبان وادبیات فارسی  با 2 گرایش(201-206)- اقتصاد اسلامی(297)- باستان شناسی (همه گرایشها 835-836-838-834)- تاریخ (همه گرایشها218-219-210-208)-   حسابداری با 2 گرایش(237-848)       

دانشکده فنی ومهندسی :

      مهندسی صنایع با 3 گرایش(432-431-433)   -مهندسی پلیمر(426) -  مهندسی  صنایع شیمیایی_(422)  - آمار(381)       
--- دوشنبه 92/11/28
 

دانشکده فنی ومهندسی: 

 الکترو تکنیک(414) مهندسی برق- قدرت (412)- مهندسی برق قدرت(417)- الکترو تکنیک- برق صنعتی(403)-مهندسی برق الکترونیک(418)- مهندسی برق الکترونیک(411)مهندسی تکنولو‍‍‍‍ژی الکترونیک(420)- مهندسی تکنولوژی برق قدرت(421)-   

دانشکده علوم انسانی : 

 آموزش وپرورش ابتدایی(269)- باستان شناسی(823)- بیمه (849)- تربیت بدنی (همه گرایشها 862-242-244-243)- -راهنمائی ومشاوره(881)- روانشناسی(273)                                                                                                                                                    
---

 

 

    از نیمسال اول 93-92 حذف اضطراری نداریم.

 

 


 
Copyright © 2011 abhariau.ac.ir - All rights reserved
E-mail : info@abhariau.ac.ir - Power by Ghasedak ICT