يكشنبه 6 ارديبهشت 1394
تقویم دانشگاهی
برنامه نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 ورشته های تحصیلی اینجا کلیک نمایید

برنامه حذف واضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 ورشته های تحصیلی اینجاکلیک نمایید


تاریخ ثبت نام مقاطع تحصیلی اینجاکلیک نمایید 
Copyright © 2011 abhariau.ac.ir - All rights reserved
E-mail : info@abhariau.ac.ir - Power by Ghasedak ICT