راهیابی دانشجوی دانشگاه آزاداسلامی واحدابهربه مرحله کشور مسابقات قرآن وعترت
1397/08/15


به گزارش خبرنگارخبرگزاری آنا ازابهر دانشگاه آزاداسلامی واحد ابهرآقای علیرضا ازلگینی دانشجوی رشته الکترونیک دانشگاه آزاداسلامی واحدابهربه مرحله پایانی مسابقات قرآن وعترت راه یافت.
بنا برهمین گزارش مرحله استانی بخش شفاهی بیست وسومین دوره مسابقات قرآن وعترت دانشگاه های آزاداسلامی سراسر کشور شهریور 97 برگزارشد که آقای علیرضا ازلگینی دانشجوی رشته الکترونیک دانشگاه آزاداسلامی واحدابهردررشته تریل قرآن کریم مقام اول را ازآن خود کرد وبه مرحله کشوری این مسابقات راه یافت.
همچنین دراین مسابقات خانم معصومه عزیزی دانشجوی ارشد مشاوره دررشته حفظ 10 جزء قرآن کریم مقام دوم را کسب کردوآقای علیرضا مرادی دانشجوی دکتری مشاوره نیز دررشته قرائت (تحقیق) قرآن کریم توانست به مقام سوم دست یابد
تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir