طبقه بندی تقویم
تقویم
ردیفعنواناز تاریختا تاریخمشاهده جزئیات
1تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی96-971396/11/141396/11/24 مشاهده جزئیات
2تقویم ثبت نام تابستان97-961397/04/191397/04/21 مشاهده جزئیات
1

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir