بخشهای مرتبط
ساختاراداری

ریاست دانشگاه: دکتر کیان پهلوان افشار

معاون آموزشی: دکتر آراز نجفی

معاون پژوهش و فناوری: دکتر نوید سیدکاظم ویلیانی

معاون اداری و مالی:دکتر محسن فرهمند

معاون دانشجویی: دکتر جعفر پویامنش

معاون سما: دکتر سیاوش طاهری

مدیر حراست: رضا شمعون

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir