چارت سازمانی

معاون پژوهش و فناوری: دکتر نوید سیدکاظم ویلیانی

مسؤول دفتر معاون پژوهش و فناوری: محمود نیساری

مدیریت پژوهش: محمد احمدی فرد

رئیس مرکز رشد واحدهای فناور: حسن معصومی

کارشناس پژوهش: سهیلا پیکار

مسؤول کتابخانه: پیمان مقیمی

کارشناس فنی ثبت کتب: سیده زهرا احمدی

کارشناس کتابداری: اکبر تاریوردی

کارشناس کتابداری(نشریات): امیرهوشنگ عسگری

رئیس آزمایشگاهها و کارگاهها: هادی نجاتی

مدیر ارتباط با صنعت: علی توکلی

مدیر برنامه و بودجه: علیرضا کریمیان

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان: سیده افسانه حسینی

رئیس هسته پژوهشی زنان:  سمیه هاشمی

مسؤول کارگزاری بورس: محمدرضا شیخی

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir