چارت سازمانی

            حوزه معاونت دانشجويي

     نام ونام خانوادگي سمت شماره تلفن داخلي Email                     
دكتر حسن عزیزی معاون دانشجويي و فرهنگی 572و570  
شبنم حیدری رئیس امور دانشجويي 567 Sd.komeil@gmail.com  
احمد احمدخانی رئیس امور فرهنگی 566  
لیلا دودانگه مسئول امور خوابگاهها 448 mm.ketabi@gmail.com
دكتر علیرضا جعفری مسئول مرکز مشاوره 566  
علیرضا بیگی کارشناس تربیت بدنی 552  
نسیم خاکی کارشناس تربیت بدنی 558  
ایرج جعفری رئیس اداره دانش آموختگان 330  
فرحناز مشاور کارشناس دانش آموختگان 330  
هانیه خدمتکاری کارشناس دانش آموختگان 330  
رضا اسدی مسئول دفتر معاونت 572  
عفت اخوان سرپرست خوابگاه خواهران 578  
شهناز مقصودی سرپرست خوابگاه خواهران 578  
معصومه عابدینی سرپرست خوابگاه خواهران 577  
جمشید مرسلی کارشناس امور فرهنگی 510  
ناهید گلپرور کارشناس امور فرهنگی 506  
فریدون کرمی مسئول سلف سرویس 581  
 
 

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir